Thomas Woodtli

 

Arbeiten auf Leinwand, 40 x 40 cm, 1999 - 2006

Arbeiten auf Leinwand 1999 - 2002, verschieden Grössen

Arbeiten auf Leinwand, 2011

Farbplatten 2008

Arbeiten auf Holz, 2009